Zollinger Ellison hastalığının belirtileri nelerdir?

Zollinger-Ellison Sendromu

Zollinger-Ellison sendromu, pankreasta veya ince bağırsağın üst bölümünde bir ya da daha fazla tümörün meydana geldiği karışık bir rahatsızlıktır­­. Gastrinomas olarak isimlendiri­len  bu tümörler, midenin fazlaca asit üretimi­ne neden  olan gastrin hormonunu fazla miktarlar­da salgılamakta­dırlar­. Fazla miktar­da asit, peptik ülsere yol açar­. Zollinger-Ellison sendromu ender görülmekte­dir­­. Bu hastalık yaşa­mın herhangi bir zamanın­da meydana gele­bilir ama genel olarak 30 ile 50 yaş aralığın­da teşhis edilmektedir­­. Mide asidi­ni azaltmak ve ülseri iyileştirmek amacı ile genel­de ilaç tedavisi uygulanmakta­dır­­.

Pankreas veya oniki parmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkan inatçı mide ülseri dir. Bu tümörlerden salgılanan gastrin hormonu nedeniyle mide asiditesi artar ve ülserler gelişir. Gastrin hormonıu mideden asit salgısını arttıran bir hormondur.

Gastrinoma tek veya birden fazla tümör şeklinde ortaya çıkabilir ve %65 kötü huylu tümörlerdir. Zollinger Ellison hastalarının neredeyse dörtte birinde genetik olarak  multipl endokrin neoplazi hastalıkları ( MEN Tip 1) görülür. Bu hastalarda Zollinger Ellison sendromuna  ilave olarak beyin ve tiroid bezinde de neoplaziler görülür.

Zollinge Ellison sendromunun sebebi nedir?

Hastalığın sebebi pankreas veya on iki parmak bağırsağından kaynaklanan ve gastrin hormonu üreten tümörlerdir.  Ailede multipl endokrin neoplazi tip 1 vakalarının bulunması durumunda görülme şansı artmaktadır.

Zollinger Ellison hastalığının belirtileri nelerdir?

Hasta mide ülseri ve gastrit şikayetleri ile başvurur. Şikayetlerin inatçı ve tekrarlayan karakterde olmazı Zollinger Ellison sendromu düşündürür.

Sık tekrarlayan mide ve bağırsak ülserleri,
Karın ağısı,
Bulantı kusma,
İshal ( %30 ),
Midede yanma, hazımsızlık, şişkinlik,
Yutma güçlüğü,
Yorgunluk, halsizlik, çabukl yorulma,
Kilo kaybı,
İştahsızlık,
Yağlı ve kötü kokulu dışkılama,
Mide bağırsak kanamaları,
Dışkıda kan görülmesi veya gizli kan pozitifliği,
Katran şeklinde dışkılama,
Kanlı kusma.

Zollinger Ellison hastalığının teşhisi nasıl konur?

Sık tekrarlayan ülser ve gastrit hastalarında Zollinger Ellison sendromu düşünülmelidir. Bu durumda aşağıdaki testlerin yapılması tanı koydurur.

Kanda gastrin miktarı,
Gastrin stimülasyon testi,
Kalsiyum,
Sekretin,
Gastroskopi,
MR,
Batın US yapılmalıdır.
Tedavi:

Zollinger Ellison tedavisinde birkaç basamak bulunur;

Cerrahi olarak tümörün çıkarılması:

Tek ve kanserleşmemiş tümörlerde cerrahi düşünülebilir,
Tıbbi tedavi:

Mide asit salgısını azaltan ilaçlar ile ülser gelişimi kontrol edilebilir ve
Kemoterapi ile tümör küçültülmeye çalışılabilir.