Yenidoğan Bebekte Nöbetler (Havaleler)

Yeni doğan bebeğin nöbetleri
Doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemde ortaya çıkan nöbetler, bebeğin geleceği açısından çok önemlidir. Bu nöbetler bebeğin ölümüne, ömür boyu sakat kalmasına neden olur. Ya da geçici olup bebeğin gelişmesinde bir aksama yaratmaz. En sık olarak yeni doğan bebekte vücudun bazen bir bazen diğer yarısını tutan, yüzde ve kolda sınırlı kalabilen, kısa süreli çırpınmalarla ortaya çıkan tiptir. Bazen çırpınmaları bir kolda daha sonra bacakta devam edebilen, devamlı bir beden bölgesinde görülmeyen gezici tipte izlemek mümkündür.

Gene yeni doğan bebekte kısa süreli soluk alamama, gözlerin kayması, kollarda, bacaklarda titreme ile şekillenen nöbetler görülebilir. Bir başka şekilde çok kısa süreli, gövdeyi bütünüyle tutan ani bir çırpınma şeklinde ortaya çıkabilir. Yeni doğan bebekte bu nöbetlere neden olan durumlar şöyle özetlenebilir:

Havalenin Nedenleri:
— Erken doğum;
— Doğum travmaları sonucu sinir sisteminin hasar görmesi;
— Enfeksiyona bağlı nedenler;
— Kan şekerinde azalma (hipoglisemi);
— Kan kalsiyumunda azalma (hipokalsemi).