Üretra Darlığı Tedavisi

Üretra, idrarın mesaneden vücut dışına çıkmasında görevli olan kanal üretra olarak tanımlanır. Bu kanalın iki tarafı açıktır ve tüp şeklindedir. İdrar kesesinde biriken idrarın dışarı atılmasını sağlayan üretra, kadın ve erkek her iki cinste de bulunur. Kadınlarda yalnızca boşaltımla ilgili görevi vardır. Erkeklerde ise boşaltım haricinde üremeyle alakalı olarak bazı fonksiyonları da bulunur. Erkeğin spermasını taşıyan sistem üretra içinde bulunmaktadır. Üretra içinde bulunan düz kas sayesinde tuvalet kontrolü sağlanmaktadır. Bu kas sayesinde kişi idrarını kontrol ederek istediği zaman yapabilmektedir. Üretra ile alakalı hastalıklara bakan tıp dalına üroloji adı verilmektedir. Kadınlarda yaklaşık olarak 4 santim uzunluğunda olan üretra erkeklerde 18-20 santim uzunluğuna sahiptir.

Üretra bölümleri

Üretranın mesaneye açılan deliğine iç meatus, dışa açılan deliğe ise dış meatus adı verilmektedir. Erkeklerde üretra üç bölümden oluşur. Prostatik üretra 2,5-3 santim uzunluğundadır ve üretranın en geniş kısmıdır. Ortada arka duvarda kollikulusseminalis adı verilen bir bölüm bulunur. Bu bölüm iki delik şeklindedir. Diğer bölüm ise membranöz’dür. Bu bölüm üretranın en kısa ve dar olan bölümdür. 1,5-2 santim uzunluğundadır. Sponjiöz üretra, peniste korpus sponjioza olarak tanımlanan yapı içinde bulunur. Uzunluğu ise ortalama 15 santim, genişliği ise 6 santimdir. Penisin glans bölümünde genişleyen üretranın bu genişlemesine fossa navikularis adı verilir. Üretra eğer mikroskobik olarak incelenirse mukoza ve submukoza tabakalarından oluşmuş olarak görülür.

Üretra Darlığı Tedavisi

Üretra Darlığı Tedavisi, İdrar yolu kanalının herhangi bir nedenle daralması ve idrar yapımında güçlük yaşanması durumu olan üretra darlığı, genellikle ürolojik ameliyat girişimleri, sıkışma, yüksekten düşme, pelvis kemiği kırılmaları ve enfeksiyonlar nedeni ile ortaya çıkan ve kişiyi oldukça mağdur eden bir rahatsızlıktır. Hastada ince ve cılız işime, tam olarak idrarın bitmediği hissi, kesik kesik işeme, işeme esnasında hissedilen ağrı ve idrardan kan gelmesi gibi belirtiler ile kendini gösterilir.

Üretra darlığı tedavisi, bu darlığın belirtileri olan hastalara teşhise yönelik bazı tetkikler yapıldıktan sonra x-ışınları altında floroskopi ile idrar kanalı yapısı ortaya konulur ve idrar kanalındaki darlığın yeri, uzunluğu ve şekline göre tedavi yöntemi uygulanır.

Üretrami intern, kapalı ameliyat olarak adlandırılan bu ameliyat yöntemi ucunda kamera ve ışık kaynağı olan özel aletler sayesinde idrar deliğinden girilerek darlık olan kısıma ilerlenmesi ve bu kısımda olan darlığın soğuk bıçak yardımı ile kesilip açılmasından oluşur. Oldukça basit bir girişim olan ve genellikle ileri derecede olmayan üretra darlıklarında uygulanan bu ameliyat sonrasında hafta hiçbir ağrı hissetmez. Spinal ya da genel anestezi altında yapılan bu ameliyat yöntemi darlığın durumuna göre yaklaşık 20-60 dakika arasında gerçekleştirilebilir.

Üretral dilatasyon, doktor tarafından idrar kanalının sert bir sonda ya da buji ile genişletilmesi ile yapılan bu tedavi yöntemi üretrotomi ameliyatından sonra darlığın tekrar etmemesi için oldukça sık kullanılırdı. Ancak son yapılan çalışmalarda bu uygulamanın darlık oluşmasını engellemediği, yalnızca darlığın genişleme süresini uzattığı kanıtlanmıştır. Üretral dilatasyonda içerisinde lokal anestezik madde içeren özel jel poliklinik şartlarında gerçekleştirilir. Hasta bu tedavi yönteminden sonra hemen günlük yaşantısına geri döner ve hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmaz.

Üretral stentler, görünüm ve görev olarak kap stentlerine benzeyen bu stentlerin amacı, idrar kanalında oluşan darlığa içeriden yerleştirilen ve genişleme özelliği olan bir yapı sayesinde idrarın kolay geçebilmesi sağlayacak bir kanal oluşturmaktır. Çoğunlukla kısa ve derinliği az olan darlıklara uygulanan bu yöntem genellikle rejyonel anestezi altında uygulanır ve yarım saat kadar sürer.

Açık ameliyat, yüzde 85’lik bir başarı oranına sahip olan açık ameliyatta amaç, üretra darlığına sebep olan kısımın çıkarılması ve sağlam olan kısımların yeniden birbiri ile birleştirilmesidir. Bu ameliyat esnasında üretrada olan darlığın mesafesi uzun ise uzak kalan uçları bir araya getirebilmek için vücudun başka bir kısmından alınacak yama oluşan boşluğu kapatmak için kullanılabilir. Bunun için en çok ağız içini kaplayan mukoza cilt ve tunica gibi değişik yama materyalleri de tercih edilebilir. Genel anestezi ya da spinal anestezi altında gerçekleştirilen açık ameliyat 1-2,5 saat arasında sürebilir ve ameliyattan sonra hastalar genellikle bir gün hastanede yattıktan sonra ağrı kesici ve antibiyotik ilaçlar verilerek evine taburcu edilir.