Sindirim Nedir? Sindirim Sistemi Nedir?

SİNDİRİM
Besin maddelerinin kimyasal ve mekanik değişikliklere uğrayarak vücutta emilmesi ve işe yaramayan kısımlarının dışarıya atılmaya hazır duruma getirilmesine sindirim denir. Bu işleri yapan organlar bütünlüğüne de sindirim sistemi adı verilir.
Sindirim sistemi:
1. Ağız

2. Mide

3. Oniki parmak barsağı
a. Pankreas
b. Öd kesesi

4. Bağırsaklar olmak üzere dört bölgeye ayrılarak incelenir.