Ses Kısıklığı Niçin Olur?

Ses Kısıklığı Neden Olur?

Ses kısıklığına neden olan birçok sebep bulunur­. Bunların içinde çok kolay ve kendi kendi­ne iyileşebilecek ne­denler olduğu gibi, ciddi ve tedavisi maksadıyla büyük ameliyatlar gerekecek hastalıklar ola­bilir­­.

Sesteki çatallaşmalar, titreşimler, boğuk ses ve başka bütün ses değişikliğine ses kısıklığı denilir­­. Ses kısıklığına sebep olabilecek hastalıklar arasın­da şunlar sayıla­bilir:

– Larenjit (Gırtlak iltihabı): Daha çok ses tellerindeki tahriş ve enfeksiyon netice­si ortaya çıkar ve ses kısıklığına hat­ta ses kaybına sebep ola­bilir­­. Aşırı derecede alkol, sigara tüketilme­si mide asidi­nin gırtlağa kadar çıkı­şı ve ses telleri­ni zorlayarak konuşma (bağırma) larenjitin en  fazla ortaya çıktığı durumlardır­­.

– Ses tellerinde nodül, kist ya da polip gibi iyi huylu kitleler: Ses telleri­nin aşırı düzensiz kullanımı, devamlı veya sıklık­la çığlık atılması, bağırarak konuşulması, doğal olmayan yüksek ton­da uzun süre konuşulma­sı ses telleri­nin üzeri­ni örten  ince zarda, hafif şişliklere neden  olmakta­dır­­.  Polip olarak isimlendiri­len  bu şişlikler büyüyebilir ve bütün ses tellerine yayıla­bilir­­. Dış etken  olarak ise sigara dumanı ya da kimyasal dumanlar gibi tahriş e­den  dumanlar da poliplere neden  ola­bilir­­. Nodüller­de polipler gibi sesin aşırı düzensiz kullanılışı sonu­cu olmakta­dır­­.

– Akciğer hastalıkları: Uzun süreli ses kısıklıkları ciddiye alınmalıdır, akciğer kanseri­nin mü­him bir belirtisi olan ses kısıklığı, gerekli testler yapılmama­sı halinde (akciğer grafisi, tomografi ve gerektiğinde biyopsi) erken  tanıda gecikmeye dolayısıyla yaşam kalitesi ve süresine menfi tesirleri olacaktır­­.

– Ses teli hareketine imkan veren  sinirlerin felci: Ses telleri­nin hareketine imkan veren  fazlaca sayıda kas ve bu kasların hareket etmesine imkan veren  iki ana sinir bulunur­. Bu gırtlak kasları­nın hareket etmeme­si haline ses teli felci ismi veri­lir­­. Nedenlerin­den  en  önemlisi ses telleri­ni etkisi altına alan virüslerin neden  olduğu sinir iltihabıdır­­.  Bununla birlik­te beyin ve boyun (tiroit kanseri) bölgesi tümörleri ses kısıklığı ile kendisi­ni gösteren  ses teli felci ile sonuçlana­bilir­­. Kısık ve çatallanan ses öncelikli belirtilerdir­­.

– Mideden  yukarıya doğ­ru asit kaçağı­nın olma­sı (reflü): Baş ve boyun kanseri hastası olanların yaklaşık %30’un­da reflü tespit edilmiştir, genel­de ses kısıklığı ile kendisi­ni belli eder­.

– Alerji ya da iltihaplar­dan kaynaklı geniz akıntısı

– Gırtlak ve etrafında­ki dokuların tümörleri

– Ses telleri çevresine gelen  darbeler

– Psikolojik ne­denler

– Şeker hastalığı ya da sinir sistemi hastalıkları gibi vücudun başka bölgeleriyle beraber ses teli­ni de tutan hastalıklar

Şu Durumlar­da Doktora Gidiniz:

1 ila 2 haftadan daha fazla süren  ses kısıklıkların­da mutlak suretle doktora gidilmelidir­­. Ses kısıklığı ile bir­likte soluk alma zorluğu, ağızdan kan gelmesi, yutma zorluğu ya da boyun­da parça (şişlik) gibi şikayetler­de var ­ise KBB uzmanına başvurmak amacıyla acele edilmeli­dir­­. Ses kısıklığı olduğu zaman ne hemen  ciddi bir hastalık endişesine kapılmalı ne de çok küçümseyip muayeneyi ihmal etmemek gerekir­­.