Serum Şoku Nedir?

Serum şoku:
Önce duyarlık kazanmış birine parenteral olarak serim yapıldığında enjeksiyondan birkaç dakika sonra astmatik solunum, şiddetli kaşınma ve ürtiker izler. Kan basıncı düşer, nabız zayıflar, bilinç kaybı ve nöbetler olabilir. Bu semptonlardan sonra ateş yükselebilir. Hasta on dakika ile bir saat içinde ölebilir. Hasta iyileşirse birkaç gün sonra serum hastalığının belirtileri ortaya çıkar.