Prematüre Bebeklerin Aşılanması

Prematüre bebeklerin aşılanması:
Prematüre bebeklerde aşı ile önlenebilir enfeksiyon hastalıkları riski artmıştır. Fakat bu grubun aşıları çeşitli kaygılar nedeniyle sıklıkla geciktirilmektedir. Sağlıklı prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, miadında doğmuş bebekler için önerilen aşı çizelgesine uygun ve tam doz olarak aşılanmalıdır. Prematüre yenidoğanlarda aşı dozu azaltılmamalıdır. Prematüre bebeğin aşılanabilmesi için sağlıklı ve düzenli kilo alıyor olması gerekir. BCG yani verem aşısı bebeğin gebelik yaşı 34-35. haftaya ulaşınca veya vücut ağırlığı 2000 gramın üzerine çıkınca uygulanabilir. Bebeklik döneminde önerilen tüm aşılar, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda güvenlidir.