Ph Nedir?

pH nedir? Ph Değeri Nedir?
İnsan vücudunda sıvı elektrolit dengesi hayati önem taşır. Elektrolitlerin dengesi ve kandaki değişimleri, hidrojen – iyon derişiminin negatif logaritması olan pH değerinin sabit kalmasını sağlayan metabolik olaylarla düzenlenmektedir. Atardamarda bulunan kanın normalde pH değeri 7,4’tür. Eğer insanın kanının pH değerinde aşırı oynamalar olursa bu beraberinde çok önemli metabolik olaylara neden olur. Kandaki pH’ın bu değerin altına inmesine asidoz üstüne çıkmasına ise alkaloz durumu denir. Vücumuz kandaki bu ani pH değişikliklerini önlemek amacıyla önemli tampon mekanizmaları geliştirmiştir.

Kanda asit miktarı arttığı zaman, bu fazla asit ya da alkali maddeler böbrekler ve solunum merkezinin uyarılması ile birlikte idrarla atılmaktadır. gerektiği zaman asit ve baz fazlasını nötür hale getiren tampon maddeler kullanır ve durumu tekrar dengeler. Aslında akciğerin ve böbreklerin ana görevi de vücudun asit-baz dengesini korumaktır.

Suda Ph Değeri:
pH, suyun asitlik veya bazlık durumunu da logaritmik olarak gösterir. Çözeltinin içerisinde bulunan H+ iyonunun konsantrasyonunu gösterir. Saf suya bakacak olursak H+ ve OH- iyonları açısından dengeli bir durumdadır. Saf suyun PH değeri 7’dir. PH, H+ iyonlarının elektrik potansiyeline bağlı ya da renk indikatörleri (örn; fenolfitalein) ile ölçülebilmektedir. Örnek verecek olursak; asidik sıvılarda hidrojen iyon sayısı yüksek olur ve asidik sıvıların PH değeri 7 den küçük olur. Bazik yapıdaki alkali sıvılarda ise hidroksil iyon sayısı yüksektir ve bunların PH değerleri 7’den yüksek olur.

PH değeri 7 ise ortam baziktir diyebiliriz. Normalda PH değeri 6,5 – 9,5 arasındadır.

Aramalar: ph değeri nedir? ph ne demektir? ph ne anlama gelir?