Kolera Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi

Kolera nedir iyi mi bir hastalıktır? Kolera hastalığının emareleri korunma şekilleri ve kolera hastalığının tedavisi hakkında genel bilgiler.

Kolera, tehlikeli hastalıklardan biridir. Kısa zamanda yayılarak salgın halini alabilmek tehlikesini gösterir.

Kolera Milattan önceki çağlardan bu zamana kadar malum bir hastalıktır. Tarihte pek çok kolera salgınları vardır. Bunların pek çok Asya’dan, bilhassa Hindistan’dan başlamış, tüm dünyayı kaplamıştır.

Kolera mikrobunu ünlü Alman hekimi Robert Koch, 1883’te Mısır’daki bir salgın esnasında bulmuştur. Bu, virgül şeklinde, kıvrık, çok hareketli bir mikroptur. Onun için, «kolera vibriyonu» ya da «koma (virgül) basili» diye anılır.

Kolera mikrobu dış etkilere karşı dayanıklı değildir, kaynama derecesindeki sıcaklığa pek dayanamaz; yalnız, organik maddeler bulunan sularda, başka mikroplar olmamak şartı ile, aylarca yaşayabilir. Bundan dolayı, mikroplar kirli sularla, pişirilmeden yenen sebzelerle, meyvelerler insanlara bulaşır. Kara sinekler bu tarz şeyleri taşımakta büyük rol oynarlar.

Kolera mikrobu ekşiden asla hoşlanmaz. Onun için, ağız yolundan giren mikrobu midenin ekşi suyu öldürmeye yeter. Yalnız, mideye aniden, çok sayıda mikrop girerse, ya da mide, bağırsak salgılarında bozukluk olursa, mikroplar bağırsaklarda yerleşir, hastalık başlar.

Koleranın Emareleri

Koleranın başlıca 5 emaresi vardır:

1) İshal;

2) Kusma;

3) Vücuttan su kaybolması;

4) Kasların çekilmesi;

5) İdrarın azalması.

İshal ilk başlarda hafifçe olabilir ki buna «haberci ishal» denir. Sonrasında kusmalar başlar, gittikçe sıklaşır, hasta bitkin düşer. İshal ve kusmalarla, vücuttan kaybolan su yüzünden, dudaklar kurur, dil paslanır. Bu sırada, ayaklardan, koldan adım atmak suretiyle, kaslarda şiddetli çekilmeler, kasılmalar (kramplar) görülür. Hastanın şartları gittikçe kötüleşir. Vücuttan su kaybolması yüzünden kan koyulaşmış, kalp, dolaşım sistemi ağır bozukluğa uğramıştır. Nabzın kuvveti azalır, atış sayısı artar. Ateş koltuk altında az, makatta yüksektir. Gene su kaybı yüzünden böbreklerde de bozukluk kafa gösterir, idrar azalır, büsbütün dahi kesilebilir.

Bu, örneklik bir kolera durumudur. Çok şiddetli geçen, kısa zamanda ölümle sonuçlanan koleralar olduğu şeklinde, hastalığı hafifçe mide, bağırsak bozuklukları ile ayakta geçirenler de vardır. Kolera daha başka hastalıklara da yol açabilir. Menenjit, sarılık, zatürre, deride, parmak uçlarında kangren bunların başlangıcında gelir.

Tedavi ve Korunma

Ilk olarak kolera tedavi ne olursa olsun uzman doktor nezaretinde yapılmalıdır. Buradan ya da değişik bir kaynaktan okuduklarınız ile kolera hastalığını iyileştirmeye çalışmanız ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilir. Kolera tedavisinde, her şeyden ilkin, vücuttan kaybolan suyu yerine koymaya çalışılır. Bu sebeple hastaya «fizyolojik tuzlu su» şırınga edilir, gerekirse kan, ya da plazma nakli yapılır. Bununla birlikte, kusmayı, ishali Önleyici, kalbi kuvvetlendirici ilaçlar verilir. Direkt doğruya hastalık mikropları ile savaşmak için de antibiyotik ilaçlar hekimler tarafınca verilir.

Koleradan korunmak için, her şeyden ilkin, temizliğe çok dikkat etmelidir. Salgın esnasında, içilecek, kullanılacak sular, meyvelar, sebzeler kaynatılarak mikropları öldürülmelidir. Bununla birlikte, abur-cubur yiyerek mideyi bozmaktan kaçınmalı, karbonat şeklinde, midenin ekşiliğini gideren maddeler alınmamalıdır.

Bunlardan biride başka, koleraya karşı en güçlü korunma çaresi, «kolera aşısı» dır. Bu aşı yardımıyla 6 ay ile 1 yıl koleraya karşı bağışıklık sağlanabilir.