Işın Tedavisi

IŞIN TEDAVİSİ
Radyoaktif ışınlar, çoğu kötü tümörlerin tedavisinde kullanılır. Tedavi sırasında ışınlar cildi geçip, vücuda girer. Bu sırada önemli olan cilde aşırı miktarda radyoaktivite zararı vermemektir. Bazı metotlarda tedavi radyoaktif madde -örneğin rahim gibi- vücut organlarının içine yerleştirilir. Ya da haplarla hasta organa ulaştırılır. Böylece sağlıklı organlara veya dokulara verilebilecek zarar, en alt düzeyde tutulurken yüksek doz hasta organa ulaştırılır.

Işın tedavisi, kanserli dokuları zayıflatır, hatta yok edebilir. Fakat tümüyle risksiz değildir. Kanserli dokuların başarılı bir tedaviden sonra yeniden oluşması da ihtimal dahilindedir. Tedavinin uygulama sona erdikten sonra, cilde ve bazı iç organlara zarar vermesi de mümkündür.