Çocuklarda Gece İşemesi (Enürezis)

ÇOCUKLARDA GECE İŞEMELERİ
Çocuklar 3 yaş dolaylarında artık yataklarını ıslatmayı bırakır. Ama azımsanmayacak bir oranda bunu sürdüren çocuklar da vardır. Bazı çocuklar ise bunu gündüz de sürdürürler, gece işemelerinden uzun süreden beri vazgeçmiş bir çocuk yeniden başlarsa buna sekonder enürezis denir. Özellikle bu grubun nedeni psikolojiktir. Örneğin, yeni gelen bir kardeş çocuğun huyunu bozmaya yeter. Çok azında fiziksel bir sebep vardır. Spina bifida, şeker hastalığı ya da idrar yolları iltihapları gibi. Büyük çocuğun da gece işemelerinin sebebi bilinmemektedir. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sıklıkla görülür. Ailevi özelliği vardır.

Çocuğum gece altına işiyor, ne yapmalıyım?
Çocuk geç bir vakitte kaldırılıp tuvalete götürülmelidir. Değişiklik olmazsa doktora danışmalıdır. Çocuk bu yüzden cezalandırılmamalı hatta işemediği gecelerin sabahında da ödüllendirilmelidir.
Sebebi ne olursa olsun buluğ çağına gelmeden önce geçecektir.