Çocuk Felci Nasıl Bir Hastalıktır?

ÇOCUK FELCİ

Çocuk Felcinin Belirtileri

Ateş, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, ense sertliği ile kendini gösteren, başlangıçta daha çok üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer tablo gösteren, virüslerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık ,hastaların bir kısmında daha hafif seyir izlese de bir kısmında hastanın iyileştiğinin düşünüldüğü dönemden 1-2 gün sonra ağrı ve ense sertliği ile daha şiddetli olarak ortaya çıkar. Hastaların %80’ninde felç görülmezken bazı tiplerinde birkaç gün süren yüksek ateşten sonra asimetrik olarak sağ kol etkilendiğinde, sol bacak etkilenir ve felç görülür. Çok şiddetli biçimleri ölümle sonuçlanabilir.

Felç görülen tipinde hastalığın iyileşmesini takiben 18. aya kadar felç durumunda belli bir iyileşme görülebilir. Fizik tedavi iyileşme şansını artırabilir. Bundan sonra felcin iyileşmeyen kısmı genellikle kalıcıdır.

Hastalık genellikle virüsün bulaştığı suların ve besinlerin ağız yolu ile alınması sonucu bulaşır. Hastalığı geçirmekte olan çocuğun dışkısının kontrol altına alınmaması hastalığın yayılmasında önemli bir kaynaktır.

Çocuk Felcinin Tedavisi

Hastalığın ilaçlı özel bir tedavisi yoktur. Aktif dönemde hasta istirahat ettirilmeli daha sonra kol ve bacak hareketleri yaptırılmalıdır. Hastalıktan korunmak için doğumdan sonra 2-3-4. aylarda aşı yapılır. Bir yıl sonra tekrarı yapılarak tam bağışıklama sağlanır. Hastalığın salgın olduğu durumlarda da sular kaynatılmalı, besin hijyenine dikkat edilmeli, hastanın salgı ve dışkısı açıkta bırakılmamalıdır. Felç oluşmuş ise nemli sıcak pansumanlarla kasların ağrısı ve kasılması önlenmeye çalışılmalıdır.

Hastalığın sonrasında zatürree, sürekli yatmadan dolayı deri tahrişleri (yatak yaraları) ve eklemlerin görevini yapamaması görülebilir. Ölümcül olabileceği için hastalığın seyri doktor kontrolünde olmalı ve doktorun önerilerine göre uygulama yapılmalıdır.