Böbrek Taşının Tedavisi Nedir?

BÖBREK TAŞININ TEDAVİSİ

Günümüzde en sık uygulanan taş tedavi yöntemi dışarıdan şok dalgaları ile taşı kırma yöntemidir. Bu yöntemin tercih edilmesinin en önemli nedenleri; hastanın hastanede yatmasına gerek olmaması, hastaya anestezi uygulamak zorunda kalınmaması ve hastaya komplikasyon ya da yan etki yapma ihtimalinin yok denecek kadar az olmasıdır. Gününümzde böbrek taşının tedavisi için hasta ve doktor açısından en uygun yöntem şok dalgaları ile taş kırmadır. Bu yöntemde dışarıdan bir enerji kaynağında üretilen şok dalgası böbrekteki taşa odaklandırılır ve bu böbrek taşları 6 milimetreden küçük parçalara ayrılır. Daha sonra bu küçük parçalar idrarla birlikte dışarı atılır. Fakat böbrekte tespit edilen taş 2 cm’den büyükse, idrar kesesine çok yakınsa ya da ciddi bir tıkanıklığa sebep olmuş ve aciliyet gerektiren bir durum var ise şok dalgaları yardımıyla taş kırma yöntemi tercih edilmez. 2 cm’den büyük böbrek taşlarında şok dalgaları kullanarak taşı küçültmeye çalışmak mümkün olmaz.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı şok dalgası ile taş kırılamıyorsa bu aşamadan sonra cerrahi müdahale işin içine girer. Cerrahi yöntemlerde eğer taş böbrek içindeyse perkütan nefrolitotomi adını verdiğimiz endoskopik bir alet yardımıyla 1 cm’lik bir kesiden girilerek taş temizlenir. Eğer taş böbrek ve idrar kesesi arasındaki bir yoldaysa, üreteroskopi dediğimiz, idrar yaptığımız yoldan (üretradan) girebilecek kadar ince ve optik bir alet yardımıyla içeri girerek idrar kesesine ulaşılır. Buradan da böbreğin içine giden yol taşı bularak ufak parçalara dağılacak şekilde böbrek taşları kırılır. Taş israr kesesinde ya da üretra içerisinde ise sistopskopi adı verilen başka bir optik alet yardımıyla tedavi gerçekleşir.

Tüm bu anlatılanlara göre; böbrek taşında öncelikle şok dalgalarından faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Şok dalgasından faydalanılamayacak durumlarda ise öncelikle endoskopik cerrahiden faydalanıldığını görüyoruz. Bunun nedeni bu tür operasyonlarda komplikasyon ve yan etki ihtimali çok daha düşüktür. Şok ve endoskopi ile başarı sağlanamayan vakalarda açık taş ameliyatı yapılabilir.

İlgili aramalar: böbrek taşının tedavisi nedir? böbrek taşı nasıl düşürülür? böbrek taşı nasıl kırılır?