Böbrek Taşı Nasıl Kırılır?

Böbrek Taşı Nasıl Kırılır?

Böbrek taşı nedenlerinin başında bazı gıda tüketimlerinin fazla olması gelmektedir. Gıda tüketimleri sonucunda üriner sistem anatomisinde bozukluk varsa bu durum böbrek taşı oluşumuna neden olmaktadır. Normal işlevlik kazanan bir durumda kum taneciklerinin dışarı atılması gerekmektedir, ancak kum atımı gerçekleşmediği takdirde böbrek taşı meydana gelir. Yalnızca gıdalardan değil, bazı ilaçlar da böbrek taşı oluşumuna etken olmakta, kalsiyum dışında fosfor ve oksalat içeren gıdaların da fazla tüketilmesi böbrek taşı oluşmasında zemin hazırlamaktadır. Diğer yandan vitaminlerin fazla tüketimi böbrek taşlarının oluşmasında etkili iken, ailesel ve genetik faktörler de böbrek taşının meydana gelmesinde bir başka neden olmaktadır.

Böbrek taşı şiddetli ağrı merkezinin oluşmasına neden olmaktadır. Ağrı sonucu doktor kontrolünde ağrı kesiciler ile tedavi başlangıcı gerçekleşir. Sonraki kontroller böbrek taşının yerinin tespiti ve taşın yapısının belirlenmesi şeklindedir.

Böbrek taşı eğer 6 milimetre’nin altında bir büyüklük gösteriyorsa, ilk tedavi yöntemi on günlük bol su tüketimi ile taşın düşmesi sağlanmaktadır. Doktorlar on günlük süreçte bol su tüketiminin yanı sıra hareketliliğin sağlanmasını istemektedir. Ancak on güne kadar taşlar düşmüyor ve idrar yollarında şiddetli ağrılara neden oluyorsa diğer tedavi metotları uygulanmaktadır.

Böbrek taşı operasyonuna girmeden önce böbrek taşı kırma yani ESWL tedavi yöntemi önerilmektedir. Bu tedavi yönteminde dışarıdan verilen ses dalgaları yani şok dalgaları ile kırılma gerçekleşir. ESWL tedavi yönteminde başarı oranı yüzde yetmiş ile yüzde seksen arasında bulunmaktadır. Taş kırma oranındaki başarı taşın büyüklüğü ile orantılı olup, aynı zamanda taşın direncine göre de değişim göstermektedir. Kalsiyum yapısını koruyan taşlar sert yapıları gereği kırılmaya karşı aşırı direnç göstermektedir. Diğer direnç gösteren taşlardan biri de sistin taşlarıdır.

ESWL tedavi yöntemi ile kırılamayan taşlar veya kırılan ancak üreter yolun tıkanmasına neden olan ve dışarı atılamayan taşlar, üreteroskopi denilen operasyon ile kırılma işlemi gerçekleşir. Üreteroskopi yöntemi lazer tedavisi olup kapalı ameliyat şeklinde yapılır. Bu ameliyat, anestezi veya narkoz etkisi altında iken gerçekleşir. Lazer ile yapılan ameliyatlar sonucu başarı oranı yine oldukça yüksek olmaktadır.

İlgili aramalar: böbrek taşı nasıl kırılır? böbrek taşı nasıl düşürülür? böbrek taşının tedavisi nedir?