Ateşli Havale

ATEŞLİ HAVALELER

6 ay 3 yaş arasındaki bebeklerde görülür. Beş yaşından sonra rastlanmaz. Ateşle birlikte ortaya çıkar. Erkek çocuklarda daha sık görülür. Ateşli havale ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Nöbetler uzadığı takdirde, zaman içinde epilepsiye dönüşebilir. Kalıcı felçler gelişebilir. Ateşli havaleler, ateşle birlikte çırpınma, kasılma, vücudun gerginliğini kaybedip pelte (nişastanın şeker ve suyla kaynatılıp soğutulmasıyla yapılan tatlı) gibi bir hale gelmesiyle ortaya çıkabilir. Birden fazla ateşli havale geçiren çocuklarda tedavi, havaleler görülmese dahi, en az bir yıl sürdürülmelidir.