Astım

ASTIM
Kriz halinde ortaya çıkan, nefes darlığı ve kısa soluk alma rahatsızlığıdır, insanlarda 40 yaşından önce genellikle bronş astımı, 50’sinden sonra ise kalp astımı rahatsızlıkları görülür.

Astım, son yıllarda önemli ölçüde artan bir hastalık olmuştur. Nedeni, alerji ve çevre kirliliğine neden olan zehirli maddelerdeki artıştır. Bunlar arasında meslekle ilgili astım hastalıkları ön plandadır. Örneğin, ekmekçiler, ağır sanayi işçileri, kimya işçileri, tarım işçileri daha sık astım hastası oluyorlar. Astımda kalıtımın da etkisi görülmüştür. Niçin bazıları astım olur da diğerleri olmaz? Önemli olan bu sorundur. Çocuklarda astım yüzde 80 alerjik nedenlerle bağımlıdır. Büyüklerde ise enfeksiyon, çoğu kez de ruhsal çelişki çatışma durumları astıma neden olmaktadır.

Astıma karşı en önemli çözüm kişinin kendi alacağı önlemlerle uygulayacağı solunum hareketleridir. Hasta, “Bir astım krizini nasıl yenebilirim ?” diye kendi kendini hazırlamalı, kriz korkusunu yenmek için de daha iyi nefes alıp vererek kendi kendini buna alıştırmalıdır. Solunumu düzeltecek ek bir çalışma da tavsiye edilir.