Anesteziyoloji Nedir ? Anesteziyoloji Ne Demek

Anestezi bilimi ya da Anesteziyoloji (Fransızca: anesthésiologie), herhangi bir cerrahi girişim öncesinde, esnasında ve sonrasında, hastanın güvenliğini gözeten; ağrı-sancı duyusunun giderilmesi dahil olmak suretiyle tüm bakımına yoğunlaşan tıbbi bir ilim dalıdır.

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak suretiyle ameliyat süresince hastanın ağrı-sancı duymamasını, konforunu ve meydana getirilen girişime tahammülünü sağlamak suretiyle geliştirilmiş bir takım tıbbi uygulamayı içeren ilim branşının adıdır.

Anestezi uzmanı doktorunuz, Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört senelik uzmanlık eğitimi almış olan, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin ameliyat sürecini güvenle geçirerek sağlığınıza kavuşmanıza olanak elde eden kişidir.

Anestezi, kelime anlamı olarak “hissizlik, duyusuzluk†anlamına gelir. Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ama güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması lüzumlu olmakla beraber kafi değildir. Ameliyat esnasında, solunum, dolaşım şeklinde yaşamsal işlevleriniz de denetim altında tutulmaktadır daha da ötesi anestezi doktorunuz sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar ortalama 150 senedir anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile mümkün olmuştur.

Anestezi doktorunuz ameliyat öncesi sizi muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle beraber karar verecektir.

Kaç türlü Anestezi vardır?

1. Genel Anestezi:
Eğer hasta anestezi altında tamamen şuursuz ise buna “Genel Anestezi†denir. Genel anestezi için bir çok ilaç kullanılır. Bu tür şeyler damara verilen ilaçlar olduğu şeklinde, oksijen ile beraber kullanılan gazlar da vardır. Her hastanın özelliğine nazaran lüzumlu ilaçlar seçilir. Eskiden çok kullanılan ve anestezi ile özdeşleşmiş olan eter son yıllarda kullanılmamaktadır; yerini daha iyi sonuçlar veren çağdaş tıp teknolojisi ile geliştirilen başka ilaçlara bırakmıştır.

2. Bölgesel Anestezi:
Vücudun bir kısmının; ( kol, bacak, göğüs vs. ) iğne yapılarak uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi†denilir. Bunun da spinal, epidural, sinir bloğu şeklinde türleri vardır.

3. Lokal Anestezi:
Minik cerrahi girişimlerde yalnız girişimin yapıldığı kısım uyuşturulur. Uyuşturma işlemini ameliyatı meydana getirecek olan doktorunuz yapabilir, ama yaşamsal fonksiyonlarınızın takip edeni ya da sakinleştirilme gereksinimi doğduğunda anestezi doktorunuz gene yanınızda olacaktır.

Anestezi doktorunuz ve siz

Çoğu zaman anestezist çalışırken hasta, uyku halinde olduğundan onun neler yaptığını ve kendisine iyi mi yardım ettiğini bilmez. Ameliyatın öncesi ve sonrası da dahil olmak suretiyle devamlı yanınızdadır.

Ameliyattan ilkin :

Sizin sıhhat durumunuzu inceler. Sizi odanızda ziyaret edip, yapacaklarını anlatır ve sorularınızı cevaplandırır.
Yapılmasını istediği muayene, tedavi ve bakımı salık verir.
Anesteziden ilkin size ihtiyaç duyulan ilaçları yaptırır.
Muayenelerin sonucuna ve hastalığınıza nazaran size en uygun anestezi yöntemini seçer.

Ameliyat süresince :

Ameliyatta ağrı-sancı duymamanız için lüzumlu ilaçları verir, kalbinizin ve akciğerlerinizin tertipli çalışmasını denetim eder, bunların ve başka organlarınızın iyi bir biçimde emek harcaması için lüzumlu tedavileri yapar, serum, kan ve başka ilaçları verir.

Siz, ameliyatta anestezistinizin, cerrahın işini kolaylaştırmak ve sizi yaşatmak için yapmış olduğu tüm bu işlerden habersizsinizdir !

Ameliyat süresince anestezistiniz sizinle birliktedir ve sizin en yakın koruyucunuz, tüm varlığınızın bekçisidir. Başınızda anestezistiniz varken cerrahınız sizin bakımınızın güvenli ellerde bulunduğunu bilerek, tüm dikkatini kendi işine verir.

Ameliyattan sonrasında :

Anestezist sizi yalnız uyutmakla değildir, bununla birlikte uyandırmakla da görevlidir. Onun başka mühim bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanız, ameliyattan sonrasında da ağrı-sancı duymamanız ve sıhhatli kalmanız için lüzumlu bakım ve tedavilerin hazırlığını yapmak ve bu tarz şeyleri uygulatmaktır. Son yıllarda ameliyat sonrası ağrılar-sancılar, sizin de kontrolünüz alt kısmındaki bir yöntem ile (hasta kontrollü analjezi) anestezist tarafınca dindirilmektedir.

Tüm bu tür şeyler, uygun şartlar altında, kafi bilgi donanımı olan kişilerce uygulanmakta olan anestezinin son aşama güvenli ve ameliyat sürecinde konforunuzu, daha da önemlisi, ameliyata tahammülünüzü sağlayacak bir uygulama bulunduğunu göstermektedir.

Ameliyathane dışındaki Anestezi Doktoru

Anesteziyoloji zannedildiğinden daha geniş kapsamlı bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezi doktorlarının ameliyathane haricinde da bir çok uğraşı alanları vardır. Anestezi doktorunun diplomasında “Anesteziyoloji ve Canlandırma Uzmanı†yazar. Animasyon, bilhassa dinlence köylerinde “canlandırma†anlamında sık olarak kullanılan bir terimdir. Canlandırma ise “yeniden canlandırma†anlamına gelir, kısaca herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, niçin ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmasını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür. Bu yaklaşım bir çok insanı hayata döndüren, Yoğun Bakım üniteleri’nin temelini oluşturmuştur. Yoğun Bakım üniteleri ameliyattaki hastalarını yoğun bir şekilde takip etme deneyimlerinden dolayı anestezi uzmanı doktorların yönetimindedir.

Son yıllarda çağdaş tıbbın içinde Algoloji Ilim Dalı hızla gelişmiş ve şimdiki konumuna gelmiştir. Hepimiz yaşamının herhangi bir döneminde şiddetli ağrıdan yakınmıştır. Bu nedenle ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı-sancı – bilhassa kronik ağrı-sancı geriye kalan başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıklara bağlı ağrılar-sancılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile beraber ortadan kalkabilmektedir. Ama bir takım kronik ağrı-sancı sendromları vardır ki sebebi belirgin değildir, kimi zaman de niçin ortadan kaldırılamaz, bu şeklinde durumlarda çabalar yalnız kişiye ağrısız bir yaşam sürdürmesini sağlamaya yöneliktir. Ağrı-sancı Tedavi Merkezinde kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konulması ve uygun tedavileri multidisipliner bir anlayışla yapılmalı, bilimsel temellere dayandırılarak oluşturulan protokollerle tedaviler uygulanmalıdır.

Anestezi uzmanı doktorlar ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri sebebi ile bu alanda da etken ve primer rol almaktadır. Geliştirilmiş olan bir çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrölü, ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir.