Alerjik Konjonktivit Nedir ? Neden Olur ?

Göz alerjisi (alerjik konjonktivit) nedenleri ve tedavisi

Gözler, aynen ağız gibi dışarıdan gelen bütün etkenlere açık bir sahadır. Göz kapakları açılıp kapandıkça havadan gelen tozu, toprağı ve mikropları engellemeye çalışır. Bu korumanın yetmediği durumlarda bir takım maddeler gözün üzerine yerleşince reaksiyon meydana gelir. Alerjik konjonktivit tek bir hastalık olmayıp, bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Alerjik konjonktivit, genellikle atopik hatalıklar (alerjik rinit, egzama, astım) ile birlikte görülür. Alerjik konjonktivit daha çok alerjik rinit ile birlikte görülür. Hastaların genelinde her iki gözde de kaşıntı mevcuttur. Alerjik konjonktivit en sık rastlanan göz hastalığıdır ve çocuk yaşlarda başlar. Alerjik konjonktivit, genellikle ailesel olup, astım gibi benzeri şikayetler bulunabilir. Alerjiye yatkın olan kişilerin konjonktivasına temas eden havadaki alerjen maddeler konjonktiva da tip I alerji reaksiyonu oluşturur.

Alerjik konjonktivit, çok sık rastlanan tekrarlayıcı bir göz rahatsızlığıdır. Tedavi edilmez ise ciddi göz hastalıklarına ve körlüğe neden olabilecek bir problemdir.

Alerjik konjonktivit çeşitleri veya tipleri

Alerjik konjonktivitler, mevsimsel ve pereniyal alerjik konjonktivit, vernal ve atopik keratokonjonktivit, dev papiller konjonktivit ve irritatif konjonktivit olarak sınıflandırılır.

Mevsimsel konjonktivit, ilkbahar ve sonbahar aylarında polenlerin hava yolu ile gelen alerjenlerin indüklediği ve tip I hipersensitivite reaksiyonudur. Çimenlerle oynama sırasında meydana gelir ve çabucak kaybolur.

Pereniyal konjonktivit, aynen mevsimsel konjonktivit gibi belirtiler gösterir ve tebeşir, toz, akarlar, ev tozu ve çamaşır suyu gibi nedenlerden kaynaklanır. Tip I hipersensitivite reaksiyonudur. Pereniyal konjonktivit yıl boyu sürebilir ve şikayetleri mevsimsel konjonktivit kadar şiddetli değildir.

Verneal konjonktivit, daha çok erkek çocuklarda etki gösteren polenlerin, ultraviolenin etken olduğu tip I ve tip 4 (hücresel) hipersensitivite reaksiyonları birlikte rol alır. 10’lu yaşlarda başlar ve 20’li 30’lu yaşlara doğru sıklığı azalır. Verneal konjonktivit genelde ailesel veya kişisel alerjiye yatkınlık olan kişilerde ortaya çıkar ve mevsimsel olup ilkbahardan yaz sonuna kadar sürebilir.

Atopik keratokonjonktivit, genellikle ailesel ya da kişisel olarak atopik dermatit, astım, alerjik rinit, ürtiker veya besin alerjisi gibi atopik hastalığı olan kişilerde görülür. Bu tip körlük riskinin en fazla görüldüğü konjonktivittir ve nadir olarak görülür. erken yaşta başlar ve uzun yıllar devam eder. Süperfisial korneal infiltratlara, süperfisial noktasal keratit ve ülserlere neden olur.

Dev papiller konjonktivit, bu hastalık kontrakt lensler, kontrakt lens temizlik veya bakım ürünlerine karşı gelişir. Bazen göz protezleri ve göze uygulanan dikişler nedeni ile de oluşabilir.

Alerjik konjonktivit belirtileri

Mevsimsel konjonktivit belirtileri, Gözlerde sulanma, kaşıntı, hiperemi, üst kapaklarda kabartı şeklinde oluşumlar görülür ve görmeyi tehdit etmez.

Pereniyal konjonktivit belirtileri, aynen mevimsel konjonktivit gibi, lakin sene boyu devam eder. . Korneal tutulum meydana gelmez ve görme bozukluğu olmaz.

Verneal konjonktivit belirtileri, Kaşıntı, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, göz akıntısı, yanma, batma hissi, kızarıklık, yabancı cisim hissi, seröz- mükoid sekresyon vardır.

Atopik keratokonjonktivit belirtileri, atopik keratokonjonktivit iki taraflı ve çoğunlukla her iki gözde aynı şiddettedir. Çocukluk döneminde başlayabildiği gibi, daha sık 30-50 yaş civarında rastlanır. Mevsimsel alevlenme söz konusu olsa bile yıl boyu da şikayetler sürebilir. Kaşınma, yanma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, göz çevresinde hassasiyet ve ağrı ve konjonktiva tutulumu gibi belirtiler meydana gelir.

Dev papiller konjonktivit belirtileri, mukus sekresyonu ve hipermi vardır. Üst göz kapağında genişlemiş papiller ve korneada pannus mevcuttur.

İrritatif konjonktivit, çevresel etkenler, duman, mesleki maruziyetler ve irritasyonların neden olduğu konjonktivittir. Konjonktival hipermi vardır. Tedavide prezervan içermeyen yapay göz yaşı damlaları kullanılır.

Alerjik konjonktivit tanısı 

Alerjik göz hastalıklarının tanısıhastalardan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve labratuvar testleri ile tanı kanulur. Tanının doğru konulabilmesi için iyi bir göz muayenesi gereklidir. Muayenede göz kapakları, göz yüzeyini örten konjonktiva adı verilen zar, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea dikkatli bir şekilde incelenir. Bazı durumlarda göz kapaklarının arka yüzeyleride kontrol edilir.

Alerjik konjonktivit tedavisi 

Mevsimsel ve pereniyal konjonktivit tedavisi aynıdır ve tedavide alerjen ile temas kesilmelidir. Göz kapakları üzerine soğuk kompres uygulaması fadalı olur. Bunların yanı sıra doktorun verdiği ilaç tedavisi düzenli şekilde uygulanmalıdır. Verilen ilaç tedavisi yan etkileri nedeni ile doktorun takibi önemlidir.

Verneal konjonktivit tedavisinde, ortam ısısını düşürme, göz kapaklarına soğuk pansuman uygulama, güneş gözlükleri ve şapka kullanımı önemlidir. Verilen damlalar yan etki takibi ile kullanılmalıdır. Korneadaki kalkan ülser için yüzeyel karatektomi uygulanabilir.

Atopik keratokonjonktivit tedavisinde, hasta etken alerjenlerden uzak durmalıdır. Kirpik temizliği ve hijyeni önemlidir. Bunların yanı sıra doktorun verdiği ilaç tedavisini düzenli bir şekilde uygulmak gerekir.

Dev papiller konjonktivit tedavisinde, kontrakt lens kullanımına ara verilmesi, lens bakım solüsyonunun değiştirilmesi ve uzun süreli kontrakt lens kullanımından tek kullanımlık lenslere geçilmesi önerilir. Bunların yanı sıra, doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Şikayetlere göre soğuk kompres uygulanabilir.