Akciğer Kanaması

Akciğer kanaması:
Akciğer kanaması hemoptizi ile ortaya çıkar. Akciğerlerden gelen kan açık kırmızı renkte ve köpüklüdür. Kanamayı yaratan nedenler önemlidir. Bunları kısaca özetlemek gerekirse sebeplerin başında mitral stenozu (kalp mitral kapağının daralması), bronş kanseri, bronşetakzi, tüberküloz, akciğer enfarktüsü gelir.

Akciğer kanaması için ne yapmalı?
Küçük hemoptizi kendiliğinden durur. Büyük hemoptizide hasta kesin istirahata alınır. Doktor kontrolü ve hastalığın esas sebebinin araştırılması şarttır.