Aft Nedir?

Aft:
Aft ağızda tekrar tekrar çıkan ağrılı yaralardır. Verdiği sürekli acıdan dolayı kişinin yaşam kalitesine etki ettiği için oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Toplumun yaklaşık olarak %30’unda görülmektedir. Genellikle 30 yaş civarında sık görülmektedir fakat 18 yaşında altındaki çocukların da %35’ine yakınında görülür. Aftın 3 türü vardır. Bunlar;

1. Küçük aftlar
2. Büyük aftlar
3. Herpetiform aftlardır.

Aftların en çok küçük olanlarına rastlanır. Bu tür aftlara minör aftlar da denir. 5 mm’den küçük boylardadır. Büyük aftlar genelde başka hastalıklarla birlikte görülür. Bunlar 1 ila 3 cm çapında olan aftlardır. Herpetiform aftlar ise küçük küçük yüzlerce aftın meydana getirdiği tablodur.

Aramalar: aft nedir, aft ne demektir